Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te fizikalnu terapiju Lekić

 

 

Specialistički pregled i fizikalna terapija su dostupni preko uputnica HZZO-a.